• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Підготовка працівників до дій у надзвичайних ситуаціях

Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (затвержений постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444)

Навчання працюючого населення здійснюється безпосередньо на підприємстві, в установі та організації згідно з програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях розробляються і затверджуються підприємствами, установами, організаціями на підставі програм та організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, що розробляються і затверджуються ДСНС, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.

Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях поділяються на:

· загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій;

· спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;

· додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки;

· пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;

· прискореної підготовки працівників до дій в особливий період.

Підготовка працівників до дій у надзвичайних ситуаціях передбачає:

· за програмою загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій - вивчення інформації, що міститься у планах реагування на надзвичайні ситуації, про дії в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації, а також оволодіння навичками надання першої допомоги потерпілим, користування засобами індивідуального і колективного захисту;

· за програмою спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, - ознайомлення з обов’язками, навичками користування та матеріальною частиною техніки, приладів і табельного майна таких служб і формувань, засобами захисту, вивчення порядку приведення їх у готовність, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

· за програмою додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки - поглиблення знань з питань техногенної безпеки, джерел небезпеки, що за певних обставин можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті підвищеної небезпеки, та небезпечних речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території;

· за програмою пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, - підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва, ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння;

· за програмою прискореної підготовки працівників до дій в особливий період - навчання способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених застосуванням засобів ураження в особливий період, що здійснюється підприємствами, установами та організаціями, які продовжують роботу у воєнний час, і розпочинається одночасно з уведенням в дію планів цивільного захисту на особливий період.

Навчання працівників на підприємстві, в установі та організації здійснюється шляхом:

· курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп і здійснюється в навчальних класах або на об’єктах навчально-виробничої бази підприємства, установи та організації;

· індивідуального навчання, що передбачає вивчення теоретичного матеріалу самостійно та у формі консультацій з керівниками навчальних груп або іншими особами.

Навчальні групи комплектуються переважно з працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

На підприємствах, в установах та організаціях із чисельністю працівників 50 і менше осіб навчання може здійснюватися шляхом проведення інструктажів за програмою загальної підготовки працівників, які проводяться особами з питань цивільного захисту, призначеними в межах штатної чисельності суб’єкта господарювання.

Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Луганської області до дій у надзвичайних ситуаціях (затверджені рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Луганської обласної адміністрації від 16.01.2017 р. № 2)

Програма загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях (затверджено наказом ДСНС України від 06.06.2014 № 310 (у редакції наказу ДСНС України від 08.08.2014 № 458))

Програма спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту (варіант)

Типова програма додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки (варіант)

Програма пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою (варіант)

Програма прискореної підготовки працівників до дій в особливий період (варіант)

Кiлькiсть переглядiв: 1360