• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Спеціальна підготовка

Спеціальна підготовка осіб, які залучаються до проведення безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

/Files/photogallery/1222/слайд копщ7ещ7ия.jpg

Метою спеціальної підготовки осіб, які залучаються до проведення безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки є поглиблення і розширення їх знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах штатної посади.

Навчання проводиться денно, у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота слухачів, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є лекції, практичні та індивідуальні заняття. Основні методи навчання – словесні, наочні, практичні.

Теоретичні заняття проводяться в складі навчальних груп чисельністю від 5 до 30 осіб.

При проведенні теоретичних занять використовуються мультимедійний проектор, схеми, плакати.

На практичних заняттях у слухачів формуються навички з організації і методики проведення занять, інструктажів та розробці і веденню планувальної, облікової та звітної документації з навчання.

/Files/photogallery/1222/сертификат копия копия.jpg

Під час проведення практичних занять використовуються первинні засоби пожежогасіння, засоби індивідуального захисту.

Самостійна робота слухачів над засвоєнням навчального матеріалу виконується у навчальних кабінетах під безпосереднім керівництвом викладача, майстра виробничого навчання.

У разі успішного проходження слухачем підсумкового контролю Навчально – методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області видає йому сертифікат про проходження спеціальної підготовки на право проведення безпосередньо на підприємстві, установі, організації інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, який дійсний на протязі трьох років.

Спеціальна підготовка здійснюється на контрактній основі з підприємствами, установами, організаціями.

Кiлькiсть переглядiв: 357